Oferty pracy w bazie CWES

Oferty pracy z regionu

Informacje

Archiwum Ogosze

INTERAKTYWNA BAZA DANYCH
... PDF Drukuj Email

Interaktywna Baza Danych, zostaa stworzona jako produkt w ramach Projektu ?Centrum Wspierania Ekonomii Spoecznej? . Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Podziaanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spoecznej za porednictwem Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Lublinie, jako Instytucji Poredniczcej II stopnia.

Gwnym zadaniem Interaktywnej Bazy Danych jest usprawnienie dziaalnoci sektora ekonomii spoecznej oraz promocja i integracja partnerstwa na obszarze Gminy Tyszowce.

Taka wymiana informacji pozwoli na lepszy rozwj promocji, popularyzacji partnerskich inicjatyw spoecznych oraz wzrost aktywizacji osb szukajcych zatrudnienia.

Interaktywna Baza Danych zwikszy kooperatywno na polu konfrontacji czowieka z instytucj bdzie doskonaym instrumentem aktywizacji spoeczestwa w naszej Gminie.