Oferty pracy w bazie CWES

Oferty pracy z regionu

Informacje

Archiwum Ogosze

Wymiana barterowa PDF Drukuj Email

Wymiana barterowa to bezgotwkowa transakcja polegajca na wymianie towaru (bd usugi) za towar (bd usug). W dobie trudnych warunkw rynkowych i zachwianej pynnoci finansowej wielu przedsibiorstw, barter to ogromna szansa dla przedsibiorcw na kontynuowanie dziaalnoci i inwestowanie bez gotwki.
Do wymiany barterowej potrzebne s co najmniej dwie strony wzajemnie potrzebujce swoich usug lub produktw. Istniej rwnie bardzie skomplikowane formy wsppracy barterowej, w ktrej udzia bior trzy lub wicej stron, wzajemnie wymieniajcych si dobrami.

Historia barteru

Barter, czyli handel wymienny, jest tak stary jak sama gospodarka i jest najpierwotniejsz form handlu. Tradycyjny funkcjonuje na zasadzie prostej wymiany dbr (towarw lub usug). Zainteresowane strony, gdy potrzebuj nawzajem swoich produktw dokonuj wymiany dbajc by bilans transakcji by zerowy. Poniewa sytuacja taka jest rzadka, zwykle do procesu kupna/sprzeday musimy wczy gotwk, ktr nie zawsze w danym momencie dysponujemy i z ktr rozstajemy si niechtnie, gdy wiadomo, e brak gotwki ma niekorzystny wpyw na kondycj firmy.

Wynalazek pienidza oraz trudnoci w skojarzeniu stron, z ktrych jedna oferuje dokadnie to, czego szuka druga i na odwrt spowodoway, e barter zosta wyparty na marginesy ekonomii.
W latach 70-tych w USA dla przezwycienia tych trudnoci poprzez wiadczenie porednictwa w przeprowadzaniu barterowych transakcji z udziaem wicej ni dwch stron pojawiy si nowego rodzaju instytucje - tak zwane "trade exchanges" - rodzaj barterowych rynkw opartych o system debetw i kredytw, opracowany przez McConella. Te barterowe "rynki" rozwiny si w kolejnych dekadach w oparciu o rozwj komputerw i internetu, ktre upraszczaj kojarzenie stron i uatwiaj "ksigowanie" barterowych transakcji.

Rynek taki gromadzi przede wszystkim oferty sprzeday i zakupu. Kupujcy i sprzedajcy mog kontaktowa si ze sob bezporednio lub za porednictwem brokerw. Transakcje realizowane s w tak zwanych "dolarach barterowych", ktre stanowi ekwiwalent pienidza emitowanego przez Rezerw Federaln USA.

Tym samym barter dotychczas obejmujcy dwie strony transakcji przeksztaci si w barter wielostronny umoliwiajcy wymian dbr i usug w ramach spoecznoci barterowej, niekoniecznie w ramach jednej transakcji. Uczestnicy posiadaj indywidualne konta, na ktrych rejestrowane s kolejne ich transakcje kupna/sprzeday barterowej pomidzy innymi uczestnikami. Kady czonek spoecznoci barterowej powinien dba o to, aby dokonywa transakcji zarwno kupna jak i sprzeday w sposb zrwnowaony i dy do tego, aby przy moliwie duych obrotach zachowywa saldo swoich transakcji w ramach przyznanego mu limitu barterowego. Wspczesn form rynkw barterowych s platformy wymiany barterowej.

Rozliczenia barterowe w aden sposb nie naruszaj przepisw prawa podatkowego. Kada transakcja barterowa powinna by rejestrowana w systemie ksig rachunkowych tak samo, jak transakcje gotwkowe i powodowa identyczne skutki podatkowe. Jedynie rozliczenia pomidzy kontrahentami odbywaj si bez uycia gotwki, co uatwia wzrost skali dziaalnoci bez angaowania rodkw finansowych gotwki czy kredytu bankowego.

Okoo 60% klientw barterowych rynkw stanowi firmy usugowe, takie jak restauracja, elektrycy, ksigowi, dentyci, konsultanci. W ostatnim okresie bardzo wiele ofert barterowych skadaj wszelkiego rodzaju firmy wiadczce rnego rodzaju usugi zwizane z Internetem. Gwnym zaoeniem funkcjonowania tego rynku jest partnerstwo, wsppraca i korzystna dla obu stron wymiana.