Wymiana barterowa PDF Drukuj Email

Wymiana barterowa to bezgotówkowa transakcja polegająca na wymianie towaru (bądź usługi) za towar (bądź usługę). W dobie trudnych warunków rynkowych i zachwianej płynności finansowej wielu przedsiębiorstw, barter to ogromna szansa dla przedsiębiorców na kontynuowanie działalności i inwestowanie bez gotówki.
Do wymiany barterowej potrzebne są co najmniej dwie strony wzajemnie potrzebujące swoich usług lub produktów. Istnieją również bardzie skomplikowane formy współpracy barterowej, w której udział biorą trzy lub więcej stron, wzajemnie wymieniających się dobrami.
 
 

Historia barteru

 

Barter, czyli handel wymienny, jest tak stary jak sama gospodarka i jest najpierwotniejszą formą handlu. Tradycyjny funkcjonuje na zasadzie prostej wymiany dóbr (towarów lub usług). Zainteresowane strony, gdy potrzebują nawzajem swoich produktów dokonują wymiany dbając by bilans transakcji był zerowy. Ponieważ sytuacja taka jest rzadka, zwykle do procesu kupna/sprzedaży musimy włączyć gotówkę, którą nie zawsze w danym momencie dysponujemy i z którą rozstajemy się niechętnie, gdyż wiadomo, że brak gotówki ma niekorzystny wpływ na kondycję firmy.

 Wynalazek pieniądza oraz trudności w skojarzeniu stron, z których jedna oferuje dokładnie to, czego szuka druga i na odwrót spowodowały, że barter został wyparty na marginesy ekonomii.
 W latach 70-tych w USA dla przezwyciężenia tych trudności poprzez świadczenie pośrednictwa w przeprowadzaniu barterowych transakcji z udziałem więcej niż dwóch stron pojawiły się nowego rodzaju instytucje - tak zwane "trade exchanges" - rodzaj barterowych rynków opartych o system debetów i kredytów, opracowany przez McConella. Te barterowe "rynki" rozwinęły się w kolejnych dekadach w oparciu o rozwój komputerów i internetu, które upraszczają kojarzenie stron i ułatwiają "księgowanie" barterowych transakcji.

 Rynek taki gromadzi przede wszystkim oferty sprzedaży i zakupu. Kupujący  i sprzedający mogą kontaktować się ze sobą bezpośrednio lub za pośrednictwem brokerów. Transakcje realizowane są w tak zwanych "dolarach barterowych", które stanowią ekwiwalent pieniądza emitowanego przez Rezerwę Federalną USA.

 Tym samym barter dotychczas obejmujący dwie strony transakcji przekształcił się w barter wielostronny umożliwiający wymianę dóbr i usług w ramach społeczności barterowej, niekoniecznie w ramach jednej transakcji. Uczestnicy posiadają indywidualne konta, na których rejestrowane są kolejne ich transakcje kupna/sprzedaży barterowej pomiędzy innymi uczestnikami. Każdy członek społeczności barterowej powinien dbać o to, aby dokonywać transakcji zarówno kupna jak i sprzedaży w sposób zrównoważony i dążyć do tego, aby przy możliwie dużych obrotach zachowywać saldo swoich transakcji w ramach przyznanego mu limitu barterowego. Współczesną formą rynków barterowych są platformy wymiany barterowej. 

 Rozliczenia barterowe w żaden sposób nie naruszają przepisów prawa podatkowego. Każda transakcja barterowa powinna być rejestrowana w systemie ksiąg rachunkowych tak samo, jak transakcje gotówkowe i powodować identyczne skutki podatkowe. Jedynie rozliczenia pomiędzy kontrahentami odbywają się bez użycia gotówki, co ułatwia wzrost skali działalności bez angażowania środków finansowych gotówki czy kredytu bankowego.

 Około 60% klientów barterowych rynków stanowią firmy usługowe, takie jak restauracja, elektrycy, księgowi, dentyści, konsultanci. W ostatnim okresie bardzo wiele ofert barterowych składają wszelkiego rodzaju firmy świadczące różnego rodzaju usługi związane z Internetem. Głównym założeniem funkcjonowania tego rynku jest partnerstwo, współpraca i korzystna dla obu stron wymiana.